neděle 16. června 2019

Milí přátelé,


V týdnu od 10.6. do 14.6.2019 proběhlo za úmorných veder v soudní síni další, již třetí kolo hlavního líčení u pražského soudu ve věci Mostecká uhelná. 
Hlavními svědky, kteří předstoupili před soud v tomto týdnu, byli náměstkyně ministra průmyslu a obchodu paní Vlasáková, ministr financí pan Mertlík a ředitel odporu privatizace na MPO pan Martínek. Vypovídali o tom, v jaké situaci český stát prodával svůj zbytkový státní podíl v MUS. Pánové Pudil a Bobela se již podruhé omluvili a k výslechu se nedostavili.
Paní Vlasáková vyjádřila velkou důvěru v tehdejší management MUS a o prodeji MUS do rukou Appianu sdělila, že byl v pohodě a bezpečný. Appian dodržel všechny podmínky prodeje a Mosteckou uhelnou rychle zrestrukturalizoval a stabilizoval a na Mostecku udržel sociální smír. Zároveň potvrdila, že stát tehdy neměl žádného jiného zájemce.
Pan Martínek soudu sdělil, že o prodeji MUS se rozhodlo už na podzim 1998, kdy vláda Miloše Zemana připravila seznam prodávaných společností, jejichž prodej by umožnil naplnit fond bydlení a fond dopravní infrastruktury dostatecnými finančními prostředky.
Pan Mertlík soudu sdělil, že si vláda Miloše Zemana objednala u BIS informaci o situaci v MUS a také v okolí MUS a na jaře 1999 obdržela zprávu, ze které vyplynulo, že tam nebylo nic, co by bránilo prodeji MUS do rukou skupiny APPIAN. Pan Mertlík zároveň prohlásil, že ministerstva tehdy jednala i s německými majiteli hnědouhelných dolů, jestli by neměli zájem si koupit těžební společnosti v Čechách, ale oni zájem neměli.
Všichni dotazovaní potvrdili, že se prodej MUS připravoval dlouhodobě a velmi podrobně a že na něm pracovali desítky pracovníků ministerstev. Všichni se nakonec shodli na tom, že se MUS prodá formou přímého prodeje. To také bylo doloženo i dokumenty při čtení svazků č. 49 a 50. Vláda si přitom byla vědoma, že MUS bude po celou dobu své další existence v soukromých rukou pod stálou kontrolou Českého báňského úřadu a že jí zůstanou v rukou nástroje pro uplatňování svého vlivu.
Opět se tedy prokázalo, že při prodeji MUS nemohlo dojít k žádnému privatizačnímu podvodu ze strany obžalovaných a proto jsem soud ve čtvrtek odpoledne požádal o okamžité zproštění obžaloby. Tuto žádost naleznete zde stejně jako v sekci Dokumenty ke stažení.
Jsem vděčný existenci za to, že se pravda opět potvrdila.
S láskou
Antonio