pondělí 21. června 2021

 Závěry 9. kola hlavního líčení u pražského soudu v příběhu Mostecká uhelné

Srdečně zdravím všechny spřízněné duše a podporovatele,

v týdnu od 7. do 11. června 2021 proběhlo deváté kolo hlavního líčení u pražského Městského soudu, ve kterém soud pokračoval výslechem členů české vlády. Ta se vědomě a svobodně rozhodla o prodeji zbytkového státního podílu v MUS švýcarské společnosti Investenergy s.a. za 650 mil. Kč.

K výslechu se dostavili osobně nebo on-line pánové Zeman, Špidla, Rychetský, Kužvart, Kavan, Fencl, Vetchý, David, Grulich a Bašta.

Nejdůležitější ze všech těchto výslechů byla velmi otevřená výpověď pana prezidenta Zemana, který v té době byl předsedou vlády. Zde jsou jeho základní sdělení:


- MUS nepovažoval za strategickou společnost – nikdy strategickou nebyla
- stát neměl od roku 1993 v MUS majoritu a chtěl se zbavit své minority
- vláda byla ráda že se podílu v MUS zbavila
- společnost MUS nebyla tak atraktivní, aby se o ni ucházelo více zájemců
- nabídka společnosti Investenergy s.a. byla jediná
- nabízená cena byla o 24% vyšší než cena na Burze CP
- vláda neměla žádnou obavu prodat zbytek MUS do rukou Investenergy s.a., 
   ani kdyby v ní nefiguroval pan Jacques de Groote
- vláda se o prodeji MUS rozhodla jednomyslně bez jakýchkoliv rozporů
- vláda nekladla žádný důraz na vlastnickou strukturu nabyvatele
- vláda se neptala ani na původ peněz, a nevadilo by, ani kdyby ta investice byla     
   z prostředků MUS, pokud by byla legální
- důležité bylo, že vláda dostala všechno zaplaceno
- vláda by MUS mohla prodat i manažerům, kdyby to vyneslo víc
- bylo to věcí suverénního investora, jestli se spojí s manažery 
- převzetí společnosti skupováním akcií na trhu, i když se jedná o tzv. „nepřátelské“ 
  převzetí společnosti, není nikde na světě trestnou činností

            Na otázku mého advokáta pana doktora Žáčka, jestli si dokáže pan prezident představit, že někdo nyní po 20-ti letech může přijít s myšlenkou, že něco před dvaceti lety prodal příliš levně a že chce doplatek, odpověděl pan prezident, že v rozumném světě si to představit nedokáže, ale jak jistě všichni víme, současný svět je plný šílenců.

            K prodeji zbytkového státního podílu v MUS se velmi kladně vyjádřili také ministři Špidla a Fencl. Naopak si na prodej už téměř nepamatovali nebo u rozhodování nebyli např. pánové Rychetský, Kužvart, Kavan a Grulich.

            Pro soud bylo také velmi důležitou otázkou, jak vláda ČR v roce 1999 prověřovala okolnosti privatizace MUS. Pan ministr Bašta, který v té době měl na starosti zpravodajské služby, soudu potvrdil, že se vláda touto otázkou zabývala na dvou neveřejných zasedáních, ze kterých nebylo možné pořizovat zvukové záznamy. Na těchto neveřejných zasedáních vlády 10.5.1999 a 9.6.1999 se probíraly všechny potřebné bezpečnostní otázky okolo MUS a bylo zde konstatováno, že se nikdy v MUS neprokázalo porušení zákonů a že v prodeji zbytkového státního podílu v MUS do rukou společnosti Investenergy s.a. vláda ČR nevidí žádná bezpečnostní rizika. 

            Mezi tím však někteří ministři u soudu tvrdili, že o okolnostech privatizace MUS nic nevěděli, a že by se možná rozhodovali jinak, kdyby to vše věděli. N evím, co si o tom mám myslet.

            Jen k tomu dodávám, že společnost MUS byla z popudu pana Češky, BIS a dalších orgánů v letech 1998 až 2000 několikrát vyšetřována Policií ČR a všechny tyto podněty byly shledány jako bezpředmětné a byly odloženy, protože k žádnému porušení zákonů ČR nedošlo. Zároveň v MUS probíhaly průběžné kontroly Českého báňského úřadu. Všechny byly uzavřeny se zjištěním, že MUS zabezpečuje všechny sanace a rekultivace v plné a potřebné míře podle harmonogramů schválených báňskými úřady.

            V neposlední řadě je třeba ještě konstatovat, že MUS byla po celou dobu pod průběžným drobnohledem významných auditorských firem Deloitte Touche a KPMG a nikdy přitom nebyla zjištěna jakákoliv porušení zákonů.

            Zároveň je třeba říci, že privatizace MUS byla v letech 1998 a 1999 pod obrovským mediálním tlakem, a že se v té době proti managementu MUS vedla velmi silná dezinformační kampaň ve všech médiích.

            V pátek 11.6. byl prostřednictvím videokonference vyslýchán také pan Zeno Meier, švýcarský správce investiční společnosti Portoinvest, jež byla 100%ní dceřinou společností MUS, a která byla průběžně auditována auditory KPMG. Tato auditorská společnost se stala mimo jiné garantem, že investice v Portoinvestu mají skutečnou hodnotu, která je uváděna v účetních knihách MUS, a tudíž průběžně potvrzovala, že nedochází k žádnému „tunelování“, o kterém se tehdy na popud pana Češky psalo hojně v tisku.

            Společnost Portoinvest byla jednou ze dvou investičních společností, které zcela legálně založilo představenstvo MUS v Lichtenštejnu v souladu se svou dlouhodobou finanční strategií a byla orientovaná na měnové zhodnocování peněz MUS prostřednictvím amerického dolaru. Druhou takovou společností byla společnost Portoeuroinvest, která se orientovala na euro. Obě tyto společnosti pomáhal představenstvu MUS na základě plné moci zřizovat pan Jiří Diviš. Finančním ředitelem MUS byl v té době pan Bobela a ten operativně zabezpečoval veškeré potřebné aktivity okolo těchto investičních instrumentů. 

            Pan Zeno Meier soudu potvrdil, že operace společnosti Portoinvest, která byla centrem zájmu pražského soudu, byly zcela legální a v souladu se švýcarským i lichtenštejnským právem.

Vše se tedy vyvíjí směrem k mému osvobození, i když jak se říká, člověk nikdy neví, co se všechno může ještě stát …

Děkuji vám za podporu

S láskou a vděčností

Antonio

pondělí 14. června 2021

 Milí přátelé,

dnes začalo u pražského Městského soudu deváté kolo soudního líčení ve věci Mostecká uhelná (MUS). Bude trvat celý týden. S každou další výpovědí svědků jsem si jistější a jistější, že nákup minoritního balíku akcií od Vlády České republiky byl v souladu s tehdy platným právem. Proto jsem dnes podal další návrh na zastavení procesu. Přečíst si jej můžete zde.

Těším se a věřím, že soud co nejdříve dojde ke spravedlivému závěru.

S láskou

Antonio

pátek 9. dubna 2021

 Závěry osmého kola hlavního líčení u pražského soudu

v příběhu Mostecká uhelná

 

 

Milí přátelé a souputníci na cestě životem,

ihned po Velikonocích během tří dnů 6. až 8. dubna 2021 proběhlo další, tentokrát již osmé kolo hlavního líčení u pražského Městského soudu. Soud pokračuje opravdu velmi pomalým tempem a nedá se očekávat, že by v letošním roce o něčem rozhodl.

K soudu byli pozváni jako svědci další členové vlády, kteří rozhodovali o prodeji zbytkového státního podílu v MUS v roce 1999. Tentokrát přišli ministři pan Špidla, pan Bašta, pan David a pan Rychetský. Na závěr se u soudu přihlásil ještě jeden překvapivý svědek, nějaký pan Jan Andrés, který pracoval pro pana Petera Kovarčíka, se svým svědectvím o roli pánů Kovarčíka, Randáka a Bakeše v příběhu MUS a jejich spolupráci s panem Čmejlou a panem Pudilem.

Pan ministr Špidla sdělil, že se prodej zbytkového státního podílu v MUS připravoval dlouho předem a délku přípravy prodeje odhadl na 4 až 6 měsíců. Během této doby vznikla důvěra mezi MPO a MF a společností Investenergy ze Švýcarska a také dohoda, že Investenergy je správný kupec. Ponechat si menšinový podíl v MUS považoval pan Špidla za nevýhodné a důležité pro něj bylo, že bude udržena stabilita podniku a zaměstnanost v regionu i v době, kdy významně klesala poptávka po hnědém uhlí. 

Pan Špidla prohlásil, že prodej zbytkového podílu v MUS do rukou společnosti Investenergy považuje za správné rozhodnutí z hlediska udržení zaměstnanosti v regionu. Další vývoj v MUS totiž ukázal, že se společnost dostala do správných a odpovědných rukou. Není mu známo, že by ta privatizace vyvolala jakoukoliv krizi.

Pan ministr David popisoval privatizační atmosféru v Čechách během 90. let v tom smyslu, že zde byl tlak na rychlost privatizace a že se v té době neřešily otázky původu peněz. Důležité tehdy bylo, že vláda dostala zaplaceno. V mnoha případech se tehdy stalo, že si někdo koupil podnik, ovládl ho, vytuneloval a nezaplatil ho.

Privatizaci MUS považoval za důležitou, protože v ní vláda neměla majoritu a neměl k ní žádné připomínky. Pana ministra Baštu považoval za velmi seriózního a charakterního člověka, takže věřil jeho dobrozdání, že není třeba odkládat rozhodnutí o prodeji zbytkového podílu v MUS, přesto že ještě nebyla ukončena všechna vyšetřování okolo MUS. 

Pan ministr Bašta, který byl ve vládě odpovědný za akci „čisté ruce“ a za zpravodajské služby potvrdil, že zpravodajské služby i policie se musely zabývat a zcela určitě i zabývaly všemi dostupnými informacemi o managementu MUS, společnosti Investenergy a o také společnosti APPIAN. Nebylo mu známo, že by se objevilo porušení zákonů nebo cokoli negativního, co by bránilo prodeji zbytkového podílu v MUS společnosti Investenergy.

Potvrdil také, že ho pan ministr Grégr požádal o prověření legálnosti půjček z MUS do společnosti Newton financial management group, a že na nich nebylo nic nelegálního. Dokonce ještě po prodeji státních akcií MUS společnosti Investenergy požádal tehdejší Nejvyšší státní zástupkyni paní Benešovou o prověření společnosti APPIAN a dostal ujištění, že vyšetřovací orgány vše vyšetřily a nezjistily nic závadného.

Pan ministr Rychetský okomentoval doprivatizaci MUS spíš obecně v tom smyslu, že se v té době už většinou jen doprodávaly minoritní balíky akcií společností, které vládě zbyly po velké privatizaci, a že v té době převládal názor, že je třeba všechny minoritní balíky akcií prodat a zbavit se jich. Na otázku pana doktora Žáčka, jestli si dovede představit, že by stát mohl chtít po současných vlastnících bank nějaký doplatek ceny, protože jejich hodnota za těch 20 let závratně vzrostla, odpověděl pan Rychetský, že je to nemožné.

Moje osobní rozpoložení během soudu je takové, že zůstávám v klidu a odevzdávám se zcela do rukou vyšší spravedlnosti a vůle. Nejen, že s nikým nebojuji, ale už se i úplně přestávám bránit jakýmkoliv pocitům „nespravedlnosti“, neboť kdo může posoudit, co je ve skutečnosti spravedlivé a co ne, že …? 

Není třeba hledat spravedlnost …

Je třeba žít život se vším, co nám přináší …

Je třeba žít v pravdě svého Srdce …

 

Děkuji vám všem za podporu

S láskou a vděčností

Antonio