středa 28. září 2022

 Závěry ze třináctého a čtrnáctého kola hlavního líčení u pražského soudu čím dál tím více zamotaného příběhu Mostecká uhelná

Vážení přátelé, děkuji vám všem za podporu, neboť už začínám ztrácet klid i já.

Ve dnech 31.5. až 2.6.2022 proběhlo třinácté kolo soudního líčení, ale protože neobsahovalo nic důležitého, tak jsem se omluvil.

Během tohoto září ale proběhlo další, už čtrnácté kolo, které přineslo do celého procesu mnoho zásadních změn. Pokud jste celému příběhu doposud neporozuměli, tak teď je to celé ještě zamotanější. 

Hned na začátku jsme se u soudu dozvěděli, že Švýcarsko požádalo u všech ve Švýcarsku odsouzených a v Česku obžalovaných o vydání (konfiskaci) jejich českého majetku. Chápu, že jsme ve Švýcarsku pravomocně odsouzeni, ale škodu jsme Švýcarsku nikdy žádnou nezpůsobili. A tak hladové Švýcarsko chce nyní rychle předběhnout Českou republiku pro případ, že bychom u českých soudů uspěli. O čemž já osobně nepochybuji.

Zároveň jsme se ale také dozvěděli, že Švýcarsko snížilo panu Čmejlovi a Divisovi jejich tresty na podmíněné. Takže vlastně tím pádem už začali vykonávat švýcarský trest a jejich advokáti požádali o zastavení jejich českého soudního stíhání, neboť jde v Česku o stejnou věc a nikdo nemůže být souzen dvakrát za stejnou věc, pokud si svůj trest odpykal nebo odpykává.

Z toho všeho plyne, že na všechna příští hlavní líčení, která jsou naplánovaná na termíny 28.11. až 2.12.2022, 13.3. až 17.3.2023 a 12.6. až 16.6.2023, už budu nejspíš chodit jen já sám. Přitom vlastně vůbec nevím, co se bude ještě projednávat, protože máme před sebou výslech jen několika svědků a čtení jednoho posudku. Během tohoto týdne jsme dokončili čtení úplně celého spisu vč. věcí, které v něm přibyly během tohoto léta.

Nejnáročnější a zcela vyčerpávající v tomto týdnu byl čtyřhodinový výslech znalce ze společnosti EXPERT Group, s.r.o., který se snažil dokázat, že panu Pudilovi, Bobelovi a Tykačovi vznikla cca šesti až sedmi miliardová škoda tím, že se započetly příslušné pohledávky při procesu převzetí jmění. Tolik lží najednou jsem u tohoto soudu ještě nikdy neslyšel. Nevysvětlitelná škoda v podobě plovoucí pohledávky neexistující v účetnictví se opravdu nedá nijak vysvětlit a ten znalec nejspíš přijde o znaleckou licenci. Tvrdit, že někomu vznikne škoda tím, že nedostal zaplaceno v penězích, i když to bylo vykompenzováno jinými hodnotami během zápočtů pečlivě prověřených a schválených auditory MUS, bylo i na tento soud už trochu moc.

Velmi zajímavým představením byla také situace, kdy u soudu vystupovali dva soudní znalci najednou. Ing. Nohýnková, na jejímž posudku postavil státní zástupce pan Mgr. Bartoš svou obžalobu, zde obhajovala výši škody způsobenou České republice. A proti ní vystupoval jiný soudní znalec pan doc. Ing. Brada, který tvrdil, že její vypočtené číslo nemá ekonomický smysl a v žádném případě se nemůže jednat o hodnotu 46,29% balíku akcií společnosti MUS. Tak jsem zvědavý, jak se s tím paní soudkyně vypořádá. Ale ve skutečnosti na tom ani moc nezáleží, neboť, jak jsem u soudu řekl, oba tyto posudky jsou irelevantní. Vláda ČR totiž měla právo prodat akcie MUS za jakoukoliv hodnotu a říkat po 20-ti letech, že to měla prodat za jinou cenu, nemá žádný právní smysl. Tehdejší cena toho balíku byla prostě 650 mil. Kč a shodly se na ní všechny zainteresované a tehdy důležité strany, vč. Fondu národního majetku.

Pro soud však může mít význam výklad Marka Čmejly, který všem účastníkům předložil a vysvětlil principy tzv. cyklického holdingu, ve kterém se MUS před 20-ti lety nacházela.

S láskou, úctou a vděčností

Antonio

středa 31. srpna 2022

Milí přátelé,

 

Ústavní soud České republiky dnes zveřejnil velmi důležitý rozsudek vztahující se k celé kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS). Ústavní soud rozhodl ve prospěch Petra Krause o tom, že nebylo správné uznat švýcarský rozsudek v České republice (detaily zde).

Podle mého názoru bude mít toto rozhodnutí veliký vliv na další vyjednávání se Švýcarskem, až tam budeme žádat o obnovu celého soudního procesu. Zároveň mě to chrání před švýcarskou nenasytností a touhou zabavovat i můj český majetek.

Stejně jako Petr Kraus jsem ani já neměl u švýcarského soudu k dispozici tlumočení do češtiny, i když celý soudní proces probíhal ve francouzštině, kterou jsem neovládal. A přestože jsme žádali, aby alespoň rozsudek byl dodán v češtině (protože jsme na odvolání měli jen 30 dní), dostali jsme ho také ve francouzštině, a to měl celkem asi 600 stran.

Jsem rád, že se celá privatizace MUS znovu posuzuje českými příslušnými orgány, protože to švýcarské soudy neměly nikdy právo posuzovat, neboť neměly právo příslušnosti. Zatímco v Čechách probíhá podrobné posuzování důležitých dokumentů a důkazů a také dotazování všech důležitých svědků, ve Švýcarsku nám naše důkazy i světky odmítli a odsoudili nás za 12 dní.

Další kolo českého hlavního líčení bude už v září, a to celý týden od 19.9.2022. 

A věřím, že do konce tohoto roku už bude jasněji.

 

S úctou a vděčností – i radostí v Srdci

Váš Antonio

středa 9. března 2022

 Závěry 11. a 12. kola hlavního líčení u pražského soudu

nepochopeného a asi i nepochopitelného příběhu Mostecká uhelná

Přeji vám všem hluboký klid a mír ve vašich Srdcích.

V závěru loňského roku ve dnech 29.11 až 3.12.2021 proběhlo už jedenácté kolo soudního líčení, ale bylo jalové, protože se z účasti omluvil obžalovaný Jiří Divis a nedovolil, aby se v jeho nepřítomnosti projednávaly důležité body. Takže jsme ztratili další 4 měsíce života čekáním na Godota a vše důležité se přesunulo až na dvanácté kolo, které se konalo nyní ve dnech 7.3. až 11.3.2022.

Na programu tohoto dvanáctého kola byly především výslechy auditorů z KPMG a čtení auditorských spisů KPMG z inkriminovaných let. Z auditorských spisů a z výslechů auditorů zcela jasně vyplývá, že celá činnost MUS a jejich dceřiných společností byla po celou dobu její existence důkladně a důsledně prověřována podle nejvyšších mezinárodních standardů. Během celé mé působnosti v MUS nebylo nikdy zjištěno žádné pochybení představenstva či vedení MUS.

Při výslechu svědka Ing. Hory z mezinárodní auditorské firmy KPMG, který byl odpovědný za audity v MUS, se stala jedna velmi důležitá věc. Olomoucký státní zástupce pan Bartoš se totiž přiznal, že je ekonomický laik, a že vnitrofiremním procesům nerozumí. 

Ano, přesně tak, v této absurditě se po celou dobu kauzy MUS nacházíme. Nepochopení a neznalost vnitrofiremních ekonomických a obchodních procesů je základním znakem celého tohoto soudního líčení a hlavní příčinou toho, že jsme byli před 10-ti lety nesmyslně obviněni.

Hlavním pochybením olomouckého státního zastupitelství totiž je, že zpracovalo obžalobu, aniž by rozumělo podstatě všech okolností příběhu privatizace MUS. Mnohé okolnosti si tak domýšlelo či fabulovalo. A co je ještě horší a velmi podivné - ty okolnosti nenechalo ani vysvětlit skutečnými odborníky. A proto se opět ptám, jak je možné, že si olomoucké státní zastupitelství nevyslechlo zástupce KPMG už v přípravném řízení? Proč neprostudovalo všechny tehdejší auditorské spisy, zápisy z představenstva MUS nebo podnikatelské záměry MUS v tehdejších podmínkách vývoje české společnosti??? Proč vynechalo spoustu důležitých faktů? Byl v tom snad nějaký záměr?

Pro mě je nyní ale moc důležité, že alespoň po 10-ti letech od obvinění byli tito důležití odborníci pozváni a vyslechnuti. Za to z celého svého srdce opravdu moc děkuji paní předsedkyni soudu.

Zároveň však také prosím, aby se toto soudní líčení už moc neprotahovalo, a aby po tom všem, co jsme tady slyšeli od představitelů vlády, auditorů a dalších odborníků skutečně znalých firemních procesů, byl tento soud co nejdříve ukončen a já osvobozen.

Děkuji vám všem za vaši sounáležitost

S láskou, úctou a vděčností

Antonio