úterý 18. června 2019

Milí přátelé,
situace v hlavním líčení u českého soudu se nám nyní vyvinula tak, že paní předsedkyně senátu rozhodla o dalších termínech soudního líčení. Pokračovat se bude v říjnu 2019 v týdnu od 1.10. do 4.10., pak v prosinci 2019 od 9.12. do 13.12. a v dubnu 2020 od 6.4. do 9.4.
Z toho vyplývá, že se ani pan státní zástupce, ani předsedkyně senátu nechystají soudní proces ve věci Mostecká uhelná v brzké době zastavit, přestože u soudu již bylo provedeno mnoho důkazů a svědeckých výpovědí, které svědčí o naší nevině.
Takže klíčovým okamžikem nyní bude, jestli Švýcarsko odsouhlasí odložení mého nástupu do vězení na tak dlouhou dobu a počká na konečné pravomocné rozhodnutí v Čechách. Modlím se, aby švýcarské orgány tentokrát rozhodly spravedlivě a umožnily mi obhájit se naplno v domácím prostředí. Věřím, že budu mít dost sil a trpělivosti celou tu dlouhou cestu ještě ujít.
Z celého svého Srdce děkuji všem, kteří mi na této cestě pomáhají a podporují mě.
S velkou láskou
Antonio

neděle 16. června 2019

Milí přátelé,


V týdnu od 10.6. do 14.6.2019 proběhlo za úmorných veder v soudní síni další, již třetí kolo hlavního líčení u pražského soudu ve věci Mostecká uhelná. 
Hlavními svědky, kteří předstoupili před soud v tomto týdnu, byli náměstkyně ministra průmyslu a obchodu paní Vlasáková, ministr financí pan Mertlík a ředitel odporu privatizace na MPO pan Martínek. Vypovídali o tom, v jaké situaci český stát prodával svůj zbytkový státní podíl v MUS. Pánové Pudil a Bobela se již podruhé omluvili a k výslechu se nedostavili.
Paní Vlasáková vyjádřila velkou důvěru v tehdejší management MUS a o prodeji MUS do rukou Appianu sdělila, že byl v pohodě a bezpečný. Appian dodržel všechny podmínky prodeje a Mosteckou uhelnou rychle zrestrukturalizoval a stabilizoval a na Mostecku udržel sociální smír. Zároveň potvrdila, že stát tehdy neměl žádného jiného zájemce.
Pan Martínek soudu sdělil, že o prodeji MUS se rozhodlo už na podzim 1998, kdy vláda Miloše Zemana připravila seznam prodávaných společností, jejichž prodej by umožnil naplnit fond bydlení a fond dopravní infrastruktury dostatecnými finančními prostředky.
Pan Mertlík soudu sdělil, že si vláda Miloše Zemana objednala u BIS informaci o situaci v MUS a také v okolí MUS a na jaře 1999 obdržela zprávu, ze které vyplynulo, že tam nebylo nic, co by bránilo prodeji MUS do rukou skupiny APPIAN. Pan Mertlík zároveň prohlásil, že ministerstva tehdy jednala i s německými majiteli hnědouhelných dolů, jestli by neměli zájem si koupit těžební společnosti v Čechách, ale oni zájem neměli.
Všichni dotazovaní potvrdili, že se prodej MUS připravoval dlouhodobě a velmi podrobně a že na něm pracovali desítky pracovníků ministerstev. Všichni se nakonec shodli na tom, že se MUS prodá formou přímého prodeje. To také bylo doloženo i dokumenty při čtení svazků č. 49 a 50. Vláda si přitom byla vědoma, že MUS bude po celou dobu své další existence v soukromých rukou pod stálou kontrolou Českého báňského úřadu a že jí zůstanou v rukou nástroje pro uplatňování svého vlivu.
Opět se tedy prokázalo, že při prodeji MUS nemohlo dojít k žádnému privatizačnímu podvodu ze strany obžalovaných a proto jsem soud ve čtvrtek odpoledne požádal o okamžité zproštění obžaloby. Tuto žádost naleznete zde stejně jako v sekci Dokumenty ke stažení.
Jsem vděčný existenci za to, že se pravda opět potvrdila.
S láskou
Antonio

pátek 7. června 2019

Milí přátelé,

v pondělí 10.6. začne další kolo soudního líčení u městského soudu v Praze. K jednání jsou pozvaní svědci, kteří před dvaceti lety byli u privatizace MUS. V pondělí bude vyslechnuta paní Vlasáková, která tehdy byla náměstkyní ministra průmyslu a obchodu. Ve čtvrtek přijde pan Mertlík, bývalý ministr financí, který nám prodával zbytkový státní podíl v MUS.
Zároveň budou vyslechnuti další pracovníci obou těchto ministerstev, kteří prodej připravovali.

Zásadním okamžikem celého líčení však bude rozhodnutí soudu ve věci Petra Krause, kterého zadržela švýcarská policie na letišti v Ženevě při cestě za jeho švýcarským advokátem. Následně byl uvězněn ve věznici ve Fribougu. Přitom neměl žádné předvolání k nástupu do vězení. Petr Kraus musel být v šoku, když ho takto zavřeli bez přípravy a bez rozloučení se se svými blízkými. Modlím se za něj a přeju mu, aby touto divokou zkušeností prošel v míru.

Soudní senát v Praze bude muset v pondělí rozhodnout, jak bude pokračovat český soud bez Petra Krause.

S úctou

Antonio