středa 1. března 2023

 Drazí přátelé,

 

blíží se klíčový okamžik mého života. Mám silnou potřebu ho sdílet se všemi, kteří jdou po cestě lásky.


V následujících třech měsících se u Městského soudu v Praze rozhodne o podobě zbytku mého života. Jsou naplánovaná už jen dvě poslední líčení na týden od 

13. března a na týden od 12. června 2023. Přitom očekávám, že v tom červnovém týdnu už bude vynesen paní soudkyní Slepičkovou prvoinstanční rozsudek.

 

Mým hlavním záměrem je, abych v závěrečné době, kdy se koncentrují všechny síly, které mě do této situace dostaly, zůstal stále ve spojení se svým Srdcem a s milující laskavostí přijímal vše stvořené takové, jaké to je. Celou dobu soudního procesu s Mosteckou uhelnou se učím nebojovat proti tomu, co se děje, ale zároveň jsem nevzdal svůj život a nepodlehl destruktivním silám, které život na naší planetě ničí. Stále udržuji život při životě tak, abych ho mohl láskyplně prožívat s plně otevřeným Srdcem.

 

V těchto závěrečných třech měsících bude tedy třeba zkoncentrovat všechny síly k tomu, aby se už konečně v příběhu Mostecké uhelné projevila pravda celá 

a nezmanipulovaná, a přitom abychom zůstali v lásce ke všemu stvořenému 

a nebojovali s „nepřáteli“.

 

V těchto měsících budeme dělat hodně obřadů a vysílat hodně modliteb za úspěšný průchod „nebezpečím“, které bylo vytvořeno záměrnou manipulací lidí skrytých za oponou. Já jsem však toto „nebezpečí“ potřeboval pro svůj vlastní růst, aby mohla být vyzkoušena síla mého Srdce a síla lásky.


Takže těmto manipulujícím silám vlastně děkuji za jejich zkoušku a službu. Jsem jim za to vděčný.

 

O celém průběhu závěrečných hlavních líčení vás budu podrobně informovat.

 

S velkou úctou a vděčností za společnou cestu životem

 

Váš Antonio

 

středa 28. září 2022

 Závěry ze třináctého a čtrnáctého kola hlavního líčení u pražského soudu čím dál tím více zamotaného příběhu Mostecká uhelná

Vážení přátelé, děkuji vám všem za podporu, neboť už začínám ztrácet klid i já.

Ve dnech 31.5. až 2.6.2022 proběhlo třinácté kolo soudního líčení, ale protože neobsahovalo nic důležitého, tak jsem se omluvil.

Během tohoto září ale proběhlo další, už čtrnácté kolo, které přineslo do celého procesu mnoho zásadních změn. Pokud jste celému příběhu doposud neporozuměli, tak teď je to celé ještě zamotanější. 

Hned na začátku jsme se u soudu dozvěděli, že Švýcarsko požádalo u všech ve Švýcarsku odsouzených a v Česku obžalovaných o vydání (konfiskaci) jejich českého majetku. Chápu, že jsme ve Švýcarsku pravomocně odsouzeni, ale škodu jsme Švýcarsku nikdy žádnou nezpůsobili. A tak hladové Švýcarsko chce nyní rychle předběhnout Českou republiku pro případ, že bychom u českých soudů uspěli. O čemž já osobně nepochybuji.

Zároveň jsme se ale také dozvěděli, že Švýcarsko snížilo panu Čmejlovi a Divisovi jejich tresty na podmíněné. Takže vlastně tím pádem už začali vykonávat švýcarský trest a jejich advokáti požádali o zastavení jejich českého soudního stíhání, neboť jde v Česku o stejnou věc a nikdo nemůže být souzen dvakrát za stejnou věc, pokud si svůj trest odpykal nebo odpykává.

Z toho všeho plyne, že na všechna příští hlavní líčení, která jsou naplánovaná na termíny 28.11. až 2.12.2022, 13.3. až 17.3.2023 a 12.6. až 16.6.2023, už budu nejspíš chodit jen já sám. Přitom vlastně vůbec nevím, co se bude ještě projednávat, protože máme před sebou výslech jen několika svědků a čtení jednoho posudku. Během tohoto týdne jsme dokončili čtení úplně celého spisu vč. věcí, které v něm přibyly během tohoto léta.

Nejnáročnější a zcela vyčerpávající v tomto týdnu byl čtyřhodinový výslech znalce ze společnosti EXPERT Group, s.r.o., který se snažil dokázat, že panu Pudilovi, Bobelovi a Tykačovi vznikla cca šesti až sedmi miliardová škoda tím, že se započetly příslušné pohledávky při procesu převzetí jmění. Tolik lží najednou jsem u tohoto soudu ještě nikdy neslyšel. Nevysvětlitelná škoda v podobě plovoucí pohledávky neexistující v účetnictví se opravdu nedá nijak vysvětlit a ten znalec nejspíš přijde o znaleckou licenci. Tvrdit, že někomu vznikne škoda tím, že nedostal zaplaceno v penězích, i když to bylo vykompenzováno jinými hodnotami během zápočtů pečlivě prověřených a schválených auditory MUS, bylo i na tento soud už trochu moc.

Velmi zajímavým představením byla také situace, kdy u soudu vystupovali dva soudní znalci najednou. Ing. Nohýnková, na jejímž posudku postavil státní zástupce pan Mgr. Bartoš svou obžalobu, zde obhajovala výši škody způsobenou České republice. A proti ní vystupoval jiný soudní znalec pan doc. Ing. Brada, který tvrdil, že její vypočtené číslo nemá ekonomický smysl a v žádném případě se nemůže jednat o hodnotu 46,29% balíku akcií společnosti MUS. Tak jsem zvědavý, jak se s tím paní soudkyně vypořádá. Ale ve skutečnosti na tom ani moc nezáleží, neboť, jak jsem u soudu řekl, oba tyto posudky jsou irelevantní. Vláda ČR totiž měla právo prodat akcie MUS za jakoukoliv hodnotu a říkat po 20-ti letech, že to měla prodat za jinou cenu, nemá žádný právní smysl. Tehdejší cena toho balíku byla prostě 650 mil. Kč a shodly se na ní všechny zainteresované a tehdy důležité strany, vč. Fondu národního majetku.

Pro soud však může mít význam výklad Marka Čmejly, který všem účastníkům předložil a vysvětlil principy tzv. cyklického holdingu, ve kterém se MUS před 20-ti lety nacházela.

S láskou, úctou a vděčností

Antonio

středa 31. srpna 2022

Milí přátelé,

 

Ústavní soud České republiky dnes zveřejnil velmi důležitý rozsudek vztahující se k celé kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS). Ústavní soud rozhodl ve prospěch Petra Krause o tom, že nebylo správné uznat švýcarský rozsudek v České republice (detaily zde).

Podle mého názoru bude mít toto rozhodnutí veliký vliv na další vyjednávání se Švýcarskem, až tam budeme žádat o obnovu celého soudního procesu. Zároveň mě to chrání před švýcarskou nenasytností a touhou zabavovat i můj český majetek.

Stejně jako Petr Kraus jsem ani já neměl u švýcarského soudu k dispozici tlumočení do češtiny, i když celý soudní proces probíhal ve francouzštině, kterou jsem neovládal. A přestože jsme žádali, aby alespoň rozsudek byl dodán v češtině (protože jsme na odvolání měli jen 30 dní), dostali jsme ho také ve francouzštině, a to měl celkem asi 600 stran.

Jsem rád, že se celá privatizace MUS znovu posuzuje českými příslušnými orgány, protože to švýcarské soudy neměly nikdy právo posuzovat, neboť neměly právo příslušnosti. Zatímco v Čechách probíhá podrobné posuzování důležitých dokumentů a důkazů a také dotazování všech důležitých svědků, ve Švýcarsku nám naše důkazy i světky odmítli a odsoudili nás za 12 dní.

Další kolo českého hlavního líčení bude už v září, a to celý týden od 19.9.2022. 

A věřím, že do konce tohoto roku už bude jasněji.

 

S úctou a vděčností – i radostí v Srdci

Váš Antonio