sobota 4. dubna 2020

Poděkování Matce Zemi

Děkujeme Ti Země - Matko naše,
děkujeme Ti za Tvou laskavost,
i za Tvou trpělivost.

Děkujeme Ti, že s námi ještě stále hovoříš.
Slyšíme Tvé jasné sdělení,
abychom se zastavili
a se svým i s Tvým Srdcem se spojili.

Děkujeme Ti za tu šanci,
kterou jsme od Tebe dostali,
abychom své životy proměnili
a k Tvým potřebám se přiklonili.

Děkujeme Ti za svůj Život
a také za Tvou milost,
že na Tobě můžeme
stále ještě žít.

Děkujeme Ti za tu šanci
své dětské chyby napravit.

Děkujeme Ti za Tvé odpuštění.
S úctou a smířením necháme
své staré způsoby odejít.
To slibujeme.

S pokorou a vděčností se pokusíme
své životy občerstvit
a láskou naplnit.

Děkujeme Ti za tu šanci
to zkusit ještě jednou,
lépe,
skrze svá Srdce.

Nový smysl svým životům dáme,
naplněný láskyplnou péčí o Tebe i o sebe,
Matko naše - Země milovaná,
naše Srdce nás povede.