úterý 17. prosince 2019

Závěry pátého kola hlavního líčení u pražského soudu v příběhu Mostecká uhelná

 Milí přátelé,
ve dnech 9. až 13. prosince 2019 proběhlo další kolo hlavního líčení u Městského soudu v Praze. Dokončili jsme čtení všech písemností v rozsahu 101 svazků vč. utajených dokumentů BIS a zároveň proběhly výslechy 3 svědků. Vypovídat přišli auditoři Delloite & Touche pánové Petrman a Staněk. Ale nejsilnějším zážitkem celého týdne bylo páteční setkání se svědkem Pudilem.
Něco takového jsem ještě nikdy nezažil. Tolik povýšenosti, vychytralosti, arogance a falešnosti v jednom člověku jsem ještě neviděl. Svědek Pudil si údajně buď nic nepamatoval, nebo říkal, že vše dělal zásadně jen na můj přímý pokyn. Já jsem mu prý vždy přesně říkal, co má udělat, a on to jen přepsal na papír. Nikdy u ničeho nebyl a o ničem nevěděl. Dokonce téměř neznal lobbistu Pavla Muselu, kterého ve skutečnosti našel on sám. Velmi často popíral své činy a přímo lhal.
O to překvapivější bylo, že svědek Pudil bez přemýšlení velmi rychle a přesně odpověděl na otázku, jestli měl před rokem 2005 otevřený účet ve Švýcarsku a jestli dostal na tento účet od APPIAN GROUP nějaké peníze. Odpověď byla velmi dobře promyšlená, ale vymyšlená. Prý těch 700.000 Euro, které obdržel od APPIANU, byla jen osobní půjčka od mé osoby, kterou mi už dávno splatil zápočtem při úhradě peněz za akcie MUS. To byla nejdokonalejší lež, kterou jsem od něj při výslechu slyšel. Nebyla to v žádném případě půjčka ode mě, ale odměna od APPIANU, a nikdy mi ty peníze nevrátil, protože jsem to ani neočekával. Nemůže mít žádné dokumenty o půjčce ani o jejím splacení. 
Ve věci dokončení převodu Mostecké uhelné na svědka Pudila a svědka Bobelu však odmítl vypovídat, protože se bál, že by si mohl přivodit trestní stíhání. Což chápu, neboť jsem přesvědčen, že si se svědkem Bobelou neoprávněně ponechali více než 9 mld. Kč. Zároveň však potvrdil, že pan Dobrovský nebyl nikdy akcionářem MUS, i když na veřejnosti tvrdí, že svých pět miliard vydělal při prodeji MUS.
Vnímal jsem během výslechu svědka Pudila jakési tiché spolčení s panem státním zástupcem Bartošem, neboť ten na mne během líčení působil téměř jako Pudilův  osobní advokát. Nemohu se zbavit pocitu, že se v celém procesu vyšetřování transformace a privatizace MUS jedná o jakýsi velmi důmyslně promyšlený komplot.
Přesto, že většina výnosů z transformace a privatizace MUS skončila u pánů Pudila, Bobely a Dobrovského, státní zástupci stále označují jejich peníze za čisté. Přitom státní zástupci ani vyšetřovatelé nikdy nekladli Pudilovi ani Bobelovi žádné zásadní otázky, které by šly do hloubky a podstaty věci, aby se dozvěděli jejich skutečnou roli a co skutečně dělali v letech 1996 až 2005. Přitom ani vyšetřovatelům, ani státním zástupcům nevadí, že oba svědci okradli své společníky a ukradli jim víc než 9 mld. korun. 
Státním zástupcům z Olomouce ani nevadí, že chování jejich svědků nese významné rysy vydírání. V roce 2011 navrhovali, že za jednu miliardu korun potvrdí do Švýcarska, že jim žádná škoda nevznikla. Jejich právní zástupci prof. Bělohlávek a Mgr. Bláha jezdili do Švýcarska na jednání za paní prokurátorkou Gracielou de Falco a dojednávali s ní dohody v jejich vlastních zájmech. Dokonce ji prof. Bělohlávek hostil v holelu Paříž v Praze. A nyní k českému soudu přihlásili škodu v podobě plovoucí pohledávky, kterou nemají v účetnictví ve výši 7,2 mld. Kč. 
Oba auditoři zcela jasně potvrdili, že během jejich působení v MUS v letech 1995-1998 nezjistili nic nezákonného a že účetní závěrky věrně odrážely hodnotu našich investic. Potvrdili také skutečnost, že nebyly zneužity peníze na sanace a rekultivace a že jsme průběžně plnili všechny své povinnosti v této oblasti.
Ze zpráv BIS vyplynulo, že se v letech 1997 až 1999 prověřovala skutečnost, že se za peníze MUS skupují akcie MUS a nezjistilo se na činnosti MUS nic nezákonného. BIS také zkoumala identitu společnosti Investenergy, s.a., které stát prodal zbytkový státní podíl v MUS. Lze tedy říci, že stát měl všechny potřebné informace a znal všechny potřebné okolnosti a své akcie v MUS prodal rád, protože MUS byla tehdy v problémech a blížilo se spuštění Jaderné elektrárny v Temelíně. 
Na závěr tohoto kola bylo rozhodnuto o dalších termínech hlavního líčení v roce 2020:
6. – 9. dubna 2020
1. – 5. června 2020
12. – 16. října 2020
7. – 11. prosince 2020
Když jsem šel jednou ráno během tohoto týdne k soudu, potkal jsem kamarádku a ona mi přála hodně štěstí, aby Pravda už konečně zvítězila. Přitom zmínila citát Jana Masaryka, který ten den někde potkala:
„Pravda vítězí, ale někdy je to fuška“
Já jsem jí odpověděl, že Pravda nemůže zvítězit, protože Pravda nebojuje.
            „Pravda prostě JE“
Pravda se nedá zničit a nezničí ji ani pan Pudil, ani pan státní zástupce z Olomouce Bartoš. Mohou ji překrucovat a znásilňovat, ale Pravda zůstává Pravdou a časem se vždy dostane na světlo Boží … 
Cítím radost a odhodlání
A těším se na vše, co nám Pravda ukáže v příštím roce 2020.
S láskou
Antonio